Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2017031267
DokumentID: 17/31267 - Varsel om oppstart av arbeid med Kommuneplan og Byplan, og høring av planprogram
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 10.05.2017
Brevdato: 10.05.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Sendt til

Bane NOR Eiendom A/S
 
Cathrine Heisholt
 
Direktoratet for mineralsforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM
ACOS Innsyn levert av ACOS AS