Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017023726
DokumentID: 17/23726 - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon - Høringsinnspill til planprogram
ArkivsakID: 17/3204 - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon
Journaldato: 26.04.2017
Brevdato: 20.04.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS