Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017016480
DokumentID: 17/16480 - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg kommune
ArkivsakID: 17/3444 - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Journaldato: 22.03.2017
Brevdato: 15.03.2017
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
ACOS Innsyn levert av ACOS AS