Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017016008
DokumentID: 17/16008 - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan - høringsutkast
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 20.03.2017
Brevdato: 09.03.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS