Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017008054
DokumentID: 17/8054 - Fylkesveg 35 - Ås - Linnestad - detaljregulering for gang- og sykkelveg
ArkivsakID: 16/12966 - Detaljregulering av gang/ sykkelsti Ås-Linnestad, planID 0704 20160148
Journaldato: 30.01.2017
Brevdato: 30.01.2017
Dokumentansvarlig: Øyvind Sonerud

Avsender(e)

Statens vegvesen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS