Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016069515
DokumentID: 16/69515 - Kilden 14 - 0151/0003 - Pålegg om umiddelbar opphør av bruk av eiendommen til midlertidig deponering
Pbl. § 32-4
ArkivsakID: 10/5054 - Kilden 14 - 0151/0003 - Midlertidig deponi og lagring av rør
Kryssref. arkivsakID 16/10155 - søknad om midlertidig deponering
Journaldato: 12.12.2016
Brevdato: 09.12.2016
Dokumentansvarlig: Helene Sabbah

Tekstdokument

Det er ikke knyttet noen tekster til dette dokumentet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS