Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2016063379
DokumentID: 16/63379 - Søknad om midler til prosjektet: Fortettingsstrategi for Tønsberg kommune
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 07.11.2016
Brevdato: 04.11.2016
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Sendt til

Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gate 9
3126 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS