Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2016058625
DokumentID: 16/58625 - Ad: ad Husvikveien 203, gbnr 150/195, Terje Aasmundsen
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 14.10.2016
Brevdato: 14.10.2016
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Heisholt/OU=KUT/O=TbgKom, CN=Cathrine

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS