Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016055420
DokumentID: 16/55420 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig i strandsonen - Endringssøknad - Fasadeendring - Søknad om endring av takform - Klage på UBA-vedtak 131/16
ArkivsakID: 15/3796 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje
Journaldato: 31.10.2016
Brevdato: 14.10.2016
Dokumentansvarlig: Truls Christian Thorud
Hjemmel: Off.l.s § 18

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Off.l.s § 18, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS