Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2016049918
DokumentID: 16/49918 - Ad: Strandveien 15a gnr/bnr 159/400
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 31.08.2016
Brevdato: 30.08.2016
Dokumentansvarlig: Elisabet Finne
Journalpostkategori: E-post

Sendt til

Trond Leithe

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS