Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2016049905
DokumentID: 16/49905 - Strandveien 15a gnr/bnr 159/400
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 31.08.2016
Brevdato: 30.08.2016
Dokumentansvarlig: Elisabet Finne
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Trond Leithe

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS