Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016047633
DokumentID: 16/47633 - Kilden 14 - 0151/0003 - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
DFUB-sak 422/16
ArkivsakID: 10/5054 - Kilden 14 - 0151/0003 - Midlertidig deponi og lagring av rør
Kryssref. arkivsakID 16/10155 - søknad om midlertidig deponering
Journaldato: 01.09.2016
Brevdato: 30.08.2016
Dokumentansvarlig: Helene Sabbah

Tekstdokument

Det er ikke knyttet noen tekster til dette dokumentet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS