Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016040606
DokumentID: 16/40606 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig i strandsonen - Endringssøknad - Fasadeendring - Søknad om endring av takform
ArkivsakID: 15/3796 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje
Journaldato: 29.08.2016
Brevdato: 29.07.2016
Dokumentansvarlig: Truls Christian Thorud
Hjemmel: Off.l.s § 18

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Off.l.s § 18, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS