Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016038065
DokumentID: 16/38065 - Karlsvikveien 5 - 0137/0314 - Pålegg og vedtak om tvangsmulkt
Pålegg om opphør av bruk og retting. Varsel om ileggelse av tvangsmulkt - DFUB 313/16
ArkivsakID: 15/3796 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje
Journaldato: 17.06.2016
Brevdato: 17.06.2016
Dokumentansvarlig: Helene Sabbah
Journalpostkategori: Saksfremlegg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS