Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2016006980
DokumentID: 16/6980 - Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 29.01.2016
Brevdato: 26.01.2016
Dokumentansvarlig: Elisabet Finne
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Statsbygg
Postboks 338
9254 TROMSØ
ACOS Innsyn levert av ACOS AS