Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2015019602
DokumentID: 15/19602 - Karlsvikveien 5 - 0137/0314 - Ny enebolig i strandsonen
ArkivsakID: 15/3796 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje
Journaldato: 27.04.2015
Brevdato: 27.04.2015
Dokumentansvarlig: Truls Christian Thorud
Hjemmel: Off.l.s § 18

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Off.l.s § 18, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS