Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2011005218
DokumentID: 11/5218 - Kilden 14 - 0151/0003 - midlertdig deponi og lagring av rør.
ArkivsakID: 10/5054 - Kilden 14 - 0151/0003 - Midlertidig deponi og lagring av rør
Kryssref. arkivsakID 16/10155 - søknad om midlertidig deponering
Journaldato: 09.02.2011
Brevdato: 09.02.2011
Dokumentansvarlig: Jon Sørseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS