Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019007913
ArkivsakID: 19/7913
Dato: 09.08.2019
Tittel: Endring av reguleringsplan for Semsbyen - planid 14009
Saksbehandler: Svanhild Sortland
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS