MMHer ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019006171
ArkivsakID: 19/6171
Dato: 07.06.2019
Tittel: Ballblomveien 11 - 0140/0699 - rive enebolig og oppføre ny tomannsbolig
Mangler IG
Saksbehandler: Kristin Elvestad Hallem
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: Mangler matrikkelføring

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS