MTHer ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019005917
ArkivsakID: 19/5917
Dato: 04.06.2019
Tittel: 0021/0001 og 0022/0004 - Fradeling av jordbruksarealer
Saksbehandler: Hans Ivar Nesse
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak
Avgjørelsestype: Mangler tillatelse - under behandling
ACOS Innsyn levert av ACOS AS