Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019005183
ArkivsakID: 19/5183
Dato: 13.05.2019
Tittel: Vedtak av Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus - orientering til fellesnemnda
Saksbehandler: Lise Brit Haugen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS