THer ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019004666
ArkivsakID: 19/4666
Dato: 30.04.2019
Tittel: Akerveien 136 - 0046/0001 - Oppretting av ny grunneiendom - Fradeling av gårdstun
Saksbehandler: Ola Kvande
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak
Avgjørelsestype: Tilsagn
ACOS Innsyn levert av ACOS AS