Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019004637
ArkivsakID: 19/4637
Dato: 29.04.2019
Tittel: Bjellandveien 24 - forespørsel om oppstartmøte og planinitiativ
Saksbehandler: Anne Skov
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS