MFHer ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019003021
ArkivsakID: 19/3021
Dato: 13.03.2019
Tittel: Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - rive fritidsbolig - oppføre enebolig med utleiedel og integrert garasje
Saksbehandler: Per Olaf Skar
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: Mangler ferdigattest

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS