Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019002988
ArkivsakID: 19/2988
Dato: 12.03.2019
Tittel: Planendring for næringsområde Barkåker Syd - N4 - planid 0704 25003
Justering av formålsgrense
Saksbehandler: Svanhild Sortland
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansaker
ACOS Innsyn levert av ACOS AS