MIHer ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019000193
ArkivsakID: 19/193
Dato: 08.01.2019
Tittel: Husvikveien 25 - 0154/0101 - oppføring av boliger samt riving av deler av eksisterende bebyggelse
Hus A, B, C, D, E, F, G, H
Saksbehandler: Kristin Elvestad Hallem
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: Mangler igansettingstillatelse

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS