Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2019000149
ArkivsakID: 19/149
Dato: 07.01.2019
Tittel: Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny grunneiendom
Saksbehandler: Torill Scheen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS