Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018012316
ArkivsakID: 18/12316
Dato: 02.11.2018
Tittel: Orientering om innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus
Saksbehandler: Hilde C. Rui
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS