VEHer ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018011839
ArkivsakID: 18/11839
Dato: 23.10.2018
Tittel: Aker Gård - Akerveien 135 - 0046/0001 - bruksendring
Ingen vedtak!
Saksbehandler: Kristin Elvestad Hallem
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: Saker på vent

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS