AHer ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018008052
ArkivsakID: 18/8052
Dato: 30.06.2018
Tittel: Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig område
Saksbehandler: Kristin Elvestad Hallem
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak
Avgjørelsestype: Avslag

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS