Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018007800
ArkivsakID: 18/7800
Dato: 28.06.2018
Tittel: Detaljregulering for Hogsnes sykehjem - planid 20180173
Saksbehandler: Ståle Sørensen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS