Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018007479
ArkivsakID: 18/7479
Dato: 20.06.2018
Tittel: Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - oppretting av ny grunneiendom
Saksbehandler: Kristin Elvestad Hallem
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingsak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS