Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018005476
ArkivsakID: 18/5476
Dato: 25.04.2018
Tittel: Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune
Saksbehandler: Kari-Anne Okkenhaug
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS