Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018004768
ArkivsakID: 18/4768
Dato: 11.04.2018
Tittel: Kirkegaten 8 - 159/394 - tilbygg, fasadeendring m.m.
Saksbehandler: Dorthe Dohrn Ellefsen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS