Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018001859
ArkivsakID: 18/1859
Dato: 01.02.2018
Tittel: Prosjekt kommunesammenslåing Re-Tønsberg Organisering og framdriftsplan 2018-2019
Saksbehandler: Egil Johansen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS