Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2018000298
ArkivsakID: 18/298
Dato: 09.01.2018
Tittel: Utvalg for helse og omsorg - 23.01.2018
Saksbehandler: Anette Andresen Connolly
Status: Saken er avsluttet

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS