Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2017015352
ArkivsakID: 17/15352
Dato: 18.12.2017
Tittel: Fritt brukervalg med private leverandører for BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
Saksbehandler: Astrid Holwech
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS