Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2017014317
ArkivsakID: 17/14317
Dato: 23.11.2017
Tittel: Krav om omgjøring - tildeling av driftsavtale fysioterapeut
Saksbehandler: Astrid Holwech
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Ansettelsessak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offentlighetslovens § 24
ACOS Innsyn levert av ACOS AS