Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2017000775
ArkivsakID: 17/775
Dato: 13.01.2017
Tittel: Strategiplan aldersvennlig kommune
Saksbehandler: Trond Ragnar Frøyen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS