Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2015013697
ArkivsakID: 15/13697
Dato: 07.12.2015
Tittel: Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Saksbehandler: Cathrine Heisholt
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS