Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2015003796
ArkivsakID: 15/3796
Dato: 26.03.2015
Tittel: Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje
Saksbehandler: Helene Sabbah
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Off.l.s § 18

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS