Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2014007678
ArkivsakID: 14/7678
Dato: 11.06.2014
Tittel: Grevesvingen 1 - 1011/0166 - bygge bod og utvide terrasse
Saksbehandler: Nils Petter Johansen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS