Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2010005054
ArkivsakID: 10/5054
Dato: 30.06.2010
Tittel: Kilden 14 - 0151/0003 - Midlertidig deponi og lagring av rør
Kryssref. arkivsakID 16/10155 - søknad om midlertidig deponering
Saksbehandler: Anne Beate Hekland
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS